Mua Theme Website CodePlus Inbox Telegram @nh4thuy

Mua Source Code

Tạo Mã Giao Dịch

Lưu Ý: Chủ Source Code sẽ gửi Thông Tin qua Email vui lòng nhập đúng để nhận được Source Code

Gmail

Nhập chính xác địa chỉ Gmail của bạn.

Ký hiệu " _ " bạn có thể để hoặc thay thế bằng dấu cách " "

Gửi Đơn Hàng

Sau khi quý khách gửi đơn hàng. Chủ Source Code sẽ gửi hóa đơn thanh toán qua Email của bạn.

CodePlus sẽ gửi Source Code đến Gmail
Nhập Mã của Source Code bạn muốn mua
Mã được tạo ở phần trên

Đăng nhận xét

➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➥Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

نموذج الاتصال