Mua Theme Website CodePlus Inbox Telegram @nh4thuy

Mã Hóa Code

Mã hóa code giúp tăng cường bảo mật cho mã nguồn bằng cách chuyển đổi nó thành một dạng mã hóa khó để đọc hoặc hiểu, tránh việc người khác sao chép hoặc sử dụng mã nguồn của bạn mà không cần sự cho phép của bạn.

Tuy nhiên, mã hóa code không phải là một bảo mật hoàn hảo vì mã đã được giải mã có thể được tìm ra bằng các phương pháp phức tạp hoặc bằng cách sử dụng một công cụ giải mã. Nhưng việc mã hóa code có thể giúp tăng cường bảo mật cho mã nguồn của bạn và giúp tránh việc sao chép hoặc sử dụng mã nguồn mà không cần sự cho phép của bạn

Các kí tự cần được giữ nguyên trong HTML sẽ được thay thế bằng các thực thể kí tự - Entities. Ngoài ra còn có thể dùng thực thể kí tự để viết các kí tự không có trên bàn phím.Đăng nhận xét

➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➥Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

نموذج الاتصال