Mua Theme Website CodePlus Inbox Telegram @nh4thuy

Lấy Mã Màu Từ Ảnh

Công cụ đơn giản bằng HTML5 giúp lấy mã màu từ hầu hết các định dạng hình ảnh. Nếu gặp vấn đề khi sử dụng công cụ này, xin vui lòng nâng cấp trình duyệt của bạn lên phiên bản mới nhất.
  •  Bước 1: Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn rồi chọn vào nút "Hiện". Hình ảnh sẽ hiện được căn lại tỉ lệ và hiện ở khung phía dưới.
  •  Bước 2: Click chọn một vị trí bất kì trên ảnh. Một khung hình nhỏ 9x9 pixels sẽ hiện lên ở phía bên phải.
  •  Bước 3: Click chọn pixel bất kì tại khung hình 9x9 để lấy mã màu.
  •  Bước 4: Trong trường hợp muốn chọn lại chỉ cần click lại vào hình ảnh để lấy khung hình 9x9 pixels khác.

Copyright @ CodePlus

Đăng nhận xét

➥ Không spam trong khung bình luận, hạn chế viết tắt.
➥Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin

نموذج الاتصال